Henrik 60 år - Lautrup Park - 1999

       
       

Henrik 70 år - Nationalmuseet - 2009

En stor tak til alle jer, der var med til at gøre denne dag
helt speciel for Keth og mig.

 

Henrik 75 år - Skovlunde - 2014